Вівторок, 16 Лип 2024, 8:52 PM
Вітаю Вас Гость | RSS
Головна
Меню сайту
Методичний портал
Перлини мудрості
Афоризми
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Головна » 2017 » Листопад » 14 » Пенсійна реформа: на що розраховувати працівникам закладів освіти (продовження)
1:42 PM
Пенсійна реформа: на що розраховувати працівникам закладів освіти (продовження)

Перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють

Частиною 4 статті 2 Закону № 1058 встановлено порядок перерахунку пенсій, якщо особа після призначення (перерахунку) пенсій продовжує працювати. Кожні два роки пенсіонери зверталися до територіальних управлінь з відповідною заявою.

Законом № 2148 внесли зміну, яка передбачає, що органи ПФУ щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим-третім цієї частини, на найвигідніших умовах.

Із 1 жовтня 2017 року пенсії виплачують без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення, крім випадків, передбачених законом (ст. 47 Закону № 1058)

Порядок перерахунку пенсії встановлює правлінням ПФУ за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Страховий стаж, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, обчислюють не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Такий перерахунок не провадиться пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII, та які не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058.

Обчислення страхового стажу

Порядок обчислення страхового стажу та періоди, з яких складається страховий стаж наведено устатті 24 Закону № 1058. Як і до прийняття Закону № 2148, так і після, страховий стаж, починаючи з січня 2004 року, обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів і в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

При цьому періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до 1 січня 2004 року, зараховують до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (на підставі трудової книжки, диплома про навчання, військового квитка тощо). До того ж застосовуються і норми законодавства щодо пільгового обчислення стажу.

Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що діяло раніше, за період з 1 січня 2004 року застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.

Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених, виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св : В,

де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св — сума фактично сплачених страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати за відповідний місяць;

В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до страхового стажу на загальних підставах.

НА ЗАМІТКУ

До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно зі статтею 26 Закону № 1058 включаються такі періоди (п. 31 розд. ХV Закону № 1058 (зі змінами, внесенимиЗаконом № 2148):

• ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:
– з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;
– з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);
– проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;

• перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно (після 01.07.2013 період перебування у таких відпустках враховується до страхового стажу, в тому числі і для визначення розміру пенсії, за даними системи персоніфікованого обліку, оскільки саме з цієї дати вони є застрахованими особами);
• перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених Законом № 1058.

Формула розрахунку коефіцієнта страхового стажу наведена у статті 25 Закону № 1058.

 

 

Кс — коефіцієнт страхового стажу;

См — сума місяців страхового стажу;

Вс — визначена відповідно до Закону № 1058 величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).

Сама формула не змінена, водночас змінено вартість одного року страхового стажу з 1,35% до 1%.

При цьому, як і раніше, коефіцієнт страхового стажу визначається із заокругленням до п’яти знаків після коми. Він не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу за списком № 1 та підземної роботи — 0,85.

НА ЗАМІТКУ

Із 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35% (п. 44 розд. ХV Закону № 1058).

З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 та 2017 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1%.

Крім того передбачено, що у разі, якщо при однакових показниках індивідуального коефіцієнта заробітної плати (доходу) та тривалості страхового стажу розмір пенсії у 2018 році, обчислений відповідно до аналогічних показників, буде меншим, ніж пенсія, призначена у 2017 році, розмір якої обчислений з урахуванням положень абзацу першого цього пункту, КМУ приймає рішення про збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується при призначенні пенсій з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, таким чином, щоб пенсії, призначені у зазначений період, не були меншими за пенсії, що призначалися з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, що застосовують для обчислення пенсій, передбачене частиною другою статті 42 цього Закону, проводиться починаючи з 2021 року (п. 45 розд. ХV Закону № 1058).

У 2019-2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Пенсії за вислугу років

Пенсії педагогам за вислугу років не передбачено.

Педагогам збережено право на пенсію за вислугу років за умови, якщо вони на день набрання чинності Законом № 2148 мають вислугу років і стаж, необхідний для призначення цієї пенсії, передбачений статтями 52, 54 та 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII (далі — Закон № 1788) (п. 21 розд. ХV Закону № 1058). Їм пенсію за вислугу років призначатимуть за зверненням з дотриманням умов, передбачених Законом № 1788 (наприклад, педагогам — при досягненні пенсійного віку (якщо вони не мають станом на 01.04.2015 — 25 років спецстажу чи на 31.12.2015 — 25 років 6 місяців) та звільнення з роботи за спеціальністю, яка дає право на пенсію за вислугу років).

Розмір пенсії за вислугу років визначатимуть відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 Закону № 1058.

У частині визначення права застосовуватимуть положення Закону № 1788 (зокрема ст. 60).

ШПАРГАЛКА ДЛЯ КЕРІВНИКА

Хто має право на дострокову пенсію за віком:

• особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики — після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років і за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;
• особи з інвалідністю по зору I групи — сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи — після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок;
• жінки, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, — після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо п’ятьох або більше дітей чи дитину з інвалідністю виховував батько, йому призначаються дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 20 років.

 

Матеріали використані з електронного журналу "Практика управління закладом освіти"

 

Категорія: Правовий захист | Переглядів: 905 | Додав: ZAVRMK | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Календар
«  Листопад 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Цей день в історії
Архів записів

Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz